تی ار ایکس

, ,

تفاوت TRX با بدن سازی

تو تمرین با TRX شما نباید انتظار حجم داشته باشد ولی انتظار حجم خشک را داشته باشد