,

نمونه استاندارد وعده غذایی یک ورزشکار به این شرح است:

🍝وعده های غذایی یک ورزشکار💪 شامل وعده غذایی زیر هست و ما نمونه ای از وعده ها ی مصرفی را نوشتیم 🌅صبحانه * شیر کم چرب، آب میوه، نان، مربا، نان تست با کمی کره، عسل، پنیر کم چرب، کلوچه یا یک برش موز 🌄میان وعده * نان تست با مربا، موز، عسل…
,

توصیه ساده برای همیشه سالم ماندن

آب میوه را جانشین میوه ها نکنید. غداهای  تازه و فرآوری نشده بخورید. در رژیم غذایی تان هیچ گروه غذایی از جمله کربوهیدرات ها را قطع نکنید. در هر پنج ساعت چیزی بخورید. ورزش برای تبدیل مواد غذایی به انرژی موثر است. قبل از اینک…