انتقادات و پیشنهادات

در این بخش میتوانید هرگونه انتقادات ، پیشنهادات ، شکایات نسبت به تیم فیتنس تی ار ایکس که باعث بهبود عملکرد فیتنس تی ار ایکس می شود را ارسال کنید